PAYLAŞIMDA TEK ADRES


Forumdan Yararlanmak için üye olunuz.Üye olmak veya Giriş yapmak için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.


Türk BİrlİĞİ Projesİ

Aşağa gitmek

Türk BİrlİĞİ Projesİ

Mesaj tarafından sonsuzluk38 Bir Çarş. Haz. 17, 2009 6:10 pm

Türk BİrlİĞİ Projesİ - Yenİ Selçuklu Projesİ250 Milyon'dan fazla Türkün yaşadığı dünyamızda, AB şeklinde ama
kendimize özgü bir Türk Birliğinin kurulması, 7 bağımsız Türk
Devletinin ekonomik ve askeri güclerini bir birlik altında toplama
gereği artık kaçınılmaz hale gelmiştir.

Türk Birliği, AB için en iyi ve geçerli bir seçenektir. Türk Birliği,
Kıbrıs, Ege adaları, Batı Trakya, sözde ermeni soykırımı, Karabağ,
Güney Azerbeycan, Doğu Türkistan, Kerkük ve PKK sorunları gibi birçok
meseleyi, Türk Ulusunun lehinde çözüme kavuşturacak bir formüldür.

Orta Asyadan Avrupaya kadar uzanan toprakları ile Türk Birliği,
gercekleşme aşamasında olan 4 imparatorluk(!) arasında güç dengelerini
sağlıyacak ve kalıcı bir dünya barışına katkıda bulunacaktır.

Ekonomik ve Askeri güçlerimizin birleşmesi ile oluşacak kaynak ve
tasarruflardan elde edilen imkanlarla ortak iç sorunlarımız olan yüksek
işsizlik, eğitimsizlik oranları kısa bir süre içinde aşağı rakamlara
çekilebilecektir; hammeddelerimiz Türk Birliği içinde işlenebilecek ve
üretici durumuna gelinebilecektir; diş borçlar ödenebilecek ve IMF ve
diş ülkelerin baskı ve yönlendirmelerinden kurtulunabilecektir.

Her zorluğa ve önümüze çıkartılacak engellere ragmen, Türk Birliğini
kurma çalişmalarını sürdürmek, Türk milletinin geleceği için vaz
geçilmez bir görevdir. Bu görevi vatan borcu bilen ve böyle inanan her
Türkün Türk Birliği nin gerçekleşmesi için az veya çok, tek başına veya
ekip olarak, sivil toplum kuruluş üyesi veya devlet görevlisi olarak
yapabilecekleri vardır. Türk Birliği sağlandığı takdirde Türkiye,
21.Yüz yıla şekil veren ülkelerden biri olacak. Böylece uluslar arası
bir güç olarak tarihteki yerimizi tekrar alacağız.

devamı...


Yeni Osmanlilar Dernegi. Yeni Osmanli, Neue
Osmanen, New Ottomans, Yeni Genc Osmanlilar, Genc Turkler, Genç
Türkler, Genc Turk, Genç Türk, Young Ottoman, Young Ottomans, Osmanli
Ahlaki, Osmanli hayati, Osmanli kültürü ile ilgili yazilar, osmanli,
yeni osmanlilar, yeni osmanlilar dernegi
İslam BİrlİĞİ Projesİ - Yenİ Osmanli ProjesİTürkiye, İslam dünyasının büyük bölümünü asırlar boyu yönetmiş olan
büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olarak, 21. yüzyılda İslam
dünyasını yeniden düzenleme çabalarının baş aktörü olmak durumundadır.
Sözünü ettiğimiz Neo-Osmanlı Birlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin
liderliğinde kurulmalıdır.
Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana dünyada çok ilginç bir süreç
yaşanmaktadır. Eskiden siyasi ideolojilere göre belirlenmiş ve bölünmüş
olan milletler, çok daha temel bir kritere, "kimlik" kriterine göre
düşünmeye ve şekillenmeye başlamaktadırlar. Samuel Huntington'ın ünlü
"Medeniyetler Çatışması" tezinde tespit ettiği gibi, artık en önemli
unsuru din ve kültür olan "medeniyet" kavramı yükselmektedir.
(Huntington'ın farklı medeniyetler arasında çatışma öngörmesi yanlış,
fakat bu medeniyetlerin yükselişi konusundaki tespiti doğrudur.)

Bu sürecin en belirgin örneğini, Avrupa Birliği'nde görmek mümkündür.
Eskiden kapitalist ve komünist blok arasında bölünmüş olan Avrupa
devletleri, artık temeli ortak Avrupa kültürü olan Avrupa Birlişi
çatısı altında birleşmektedirler. Bunun ekonomik ve siyasi avantajları
sayılamayacak kadar çoktur; bu birlik sayesinde Avrupa dünyanın tümüne
yön verecek büyük bir global aktör olarak sahneye çıkmaktadır.

İleriyi görebilen yorumcuların tespit ettiği çok önemli bir gerçek ise,
21. yüzyılda gerek Avrupa Birliği'yle, gerek ABD'yle, gerekse tüm diğer
medeniyetlerle dost, ama onlardan farklı bir kimlik ve kültüre sahip
bir başka medeniyetin kaçınılmaz olarak yükseleceğidir. Türk-İslam
coğrafyasında yükselecek olan bu medeniyete, aynı coğrafyayı asırlar
boyu büyük bir başarıyla yöneterek dünyanın tek büyük süper gücü olmuş
olan Büyük Osmanlı İmparatorluğu'ndan hareketle, "Neo-Osmanlı
Medeniyet" diyebiliriz. Bu medeniyetin kuracağı siyasi yapı ise
"Neo-Osmanlı Birlik" olacaktır.

Bunu mümkün kılan çeşitli etkenler vardır. Öncelikle, Kuzey Afrika'dan
Ortadoğu'ya, Anadolu'dan Kafkasya'ya kadar dev coğrafyada, ortak bir
İslam inancına ve kültürüne bağlı halklar yaşamaktadır. Bu halkların
kutsal değerleri, adetleri, gelenekleri, görenekleri büyük ölçüde
birbirine benzer. Farklı lisanları konuşsalar da, kültürel olarak aynı
"dil"de düşünürler.

Bu halkların birbirlerinden koparak ayrı ve hatta kimi zaman birbirine
rakip devletlere bölünmesi ise, 20. yüzyılın başlarından itibaren
süregelen bir takım siyasi dayatmalar neticesinde olmuştu. Osmanlı
İmparatorluğu'nu parçalayan Avrupalı devletler, dev imparatorluktan
onlarca farklı küçük devletler oluşturmuşlardır. Bu devletler arasında
çıkan yapay ihtilaflar, yüzyılın ikinci yarısındaki Soğuk Savaş ile
perçinlenmiş, gerçekte Batı medeniyeti içindeki bir kamplaşma olan
kapitalizm-komünizm çatışması, İslam dünyasına ihraç edilmiştir.

Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte ise, bu yapay kamplaşma sona ermiş
bulunmaktadır. Bu sayede eskiden aralarında aşılmaz sınırlar veya
tarihi husumetler bulunan Müslüman ülkeler birbirleriyle sıcak ve
dostane ilişkiler geliştirmektedirler. Türkiye'nin Kafkasya ve Orta
Asya'daki Türki Cumhuriyetlerle kurduğu kardeşlik bağı ve Suriye gibi
komşularıyla geliştirdiği sıcak ilişkiler, bunun örnekleridir.
Irak'taki Saddam diktatörlüğünün yıkılmasını ise, Soğuk savaş devrinden
kalma habis bir urun temizlenmesi olarak değerlendirmek gerekir; bu da
eski Selçuklu ve Osmanlı coğrafyası için son derece olumlu bir
gelişmedir.

Tüm bunlarla birlikte, Avrupa Birliği benzeri bir "Neo-Osmanlı Birlik" için gerekli şartlar ortaya çıkmış durumdadır.


Yeni Osmanlilar Dernegi. Yeni Osmanli, Neue Osmanen, New Ottomans,
Osmanli ekonomisi, Osmanli Ahlaki, Osmanli hayati, Osmanli kültürü ile
ilgili yazilar, osmanli, yeni osmanlilar, yeni osmanlilar dernegi,
osmanlilarda ekonomi, osmanli padisahlari, ottoman, osmanli kültürü,
sanat, hikaye, çini, ebru
UluslararasI Türk DünyasInIn İslamİyete KatkIlarI Sempozyumu
Hz. Peygamber’den nakledilen muhtelif hadislerde pek yakında çıkacak
olan Kantura oğullarından bahsedilmiş, bu toplumun Müslümanları Irak
topraklarından sürüp çıkaracaklarını haber vermiş, bazı tarıklarda mülk
ve saltanatı ümmetinin elinden ilk çekip alacak olanlar olarak
belirtilmiş, hatta Dicle denilen yere konaklayacakları dile getirilmiş,
bazılarına göre Basra’ya, bir baska tarıkda Horasan ve Sicistan halkını
önlerine katıp süreceklerinden bahsedilmiştir. Bazı hadislerde de
Kanturaoğullarının bu ümmetin idaresini uzun süre ellerinde
tutacağından söz edilmiştir. Hadis-i Şerif otoriteleri, bundan kastın
Türkler olduğunda hemfikirdirler. Kaynaklar tarandığında Kantura'nın,
Hazreti İbrahim'in hanımlarından birinin adı olduğu görülür. İbrahim
aleyhisselamın bilinen üç hanımı vardır. Sare, Hacer ve Kantura...
Bunlardan Sare; Hz. İshak'ın, Hacer; Hz. İsmail'in, Kantura da altı
erkek evladın annesidir.

Tevrat'ta Hz. İbrahim'in babası olarak geçen Terah adının, Turhan veya
Herodot'ta geçen TYRRHEN kelimesiyle ilgisi kurulmuştur. Terah, Eber'in
torunlarındandır. Kaldı ki, İslam'da Hz. İbrahim'in babasının adı Azer
(Hazar-Azeri) olarak bilinir. Hz. İbrahim'in karısı Sara, cariyesi
Hacer'den başka Ketura (Kantura) adında bir eşi daha vardı. Bu
kelimenin Han-ı Turan ve Hanım Turhan (Türk Hakanının kızı) anlamına
geldiği belirtilmektedir. İslam'ın ilk dönemlerinde müslüman olan
Türkler, "İbrahim atamız, İsmail amcamız" derler, böylece Kantura'nın
oğullarından geldiklerini belirtmek isterlerdi. Tevrat metni “İbrahim
bir kere daha evlendi, onun bu yeni karısının ismi “Ke-tu-rah” idi”
şeklindedir.

Nitekim Tevrat’ın bildirdiğine göre Hz. İbrahim, hanımları Hacer ve
Sare’nin ölümünden sonra “başka bir kadın daha aldı, onun adı Ketura
idi. Ona, Zimran’ı, Yokşan’ı, Medan’ı, Midyan’ı, Yişbak’ı ve Şuah’ı
doğurdu.” Hz. İbrahim İsmail’e yüklediği misyon görevi ile Mekke’ye
gönderdiği gibi, bu evlatlarını da vahdaniyeti yaymaları için çeşitli
bölgelere gönderir.

devamı (sayfa 233)...

Yeni Osmanlilar Dernegi. Yeni Osmanli, Neue
Osmanen, New Ottomans, Osmanli ekonomisi, Osmanli Ahlaki, Osmanli
hayati, Osmanli kültürü ile ilgili yazilar, osmanli, yeni osmanlilar,
yeni osmanlilar dernegi


Maveraunnehİr: IssIk Kurgan YazIsI


Issık Kurgan, Kazakistan'da Almatı'nın 50 km doğusunda Issık Göl (Esik
Kasabası) yakınlarında bir taş yığma mezardır. Bu mezarın içinden,
altın elbiseli bir adam ve bu adama ait olduğu sanılan 400 parça saf
altın eşya çıkmıştır. Adamın ceketi de altından iplikle dokunmuştur ve
eşsiz güzellikte bir hazinedir. Ancak bu altınlardan çok daha kıymetli
bir hazine de; mezarın içindeki yepyeni ve son derece ihtişamlı altın
eşyalara muhalif olarak mezardan çıkan mütevazi, büyük ihtimalle
kullanılmış ve sapı da kırılmış olan bir gümüş kaşık (aslında küçük bir
kepçe) üzerinde, Göktürk Alfabesi harfleriyle yazılmış olan iki
satırlık yazıdır. Yazının, Göktürk harfleriyle bire bir uyuşması ve
bölgenin de Türkler'in anayurdu olması, mezarın bir Türk'e ait olduğunu
ve yazının da Türkçe olduğunu düşündürmüştür.

Issık Kurganı'ndaki yazı aşağıdaki resimdedir. Resim orijinal kaşığın üstünden çekilmiş:
Bu yazı, M.Ö. 500 veya 400 civarından kaldığı söylenen iki satırlık
yazıdır. Kullanılan harfler Göktürk Yazıtları'ndaki harflere son derece
benziyor. Bu bakımdan bu yazının Türkçe olma ihtimali çok yüksek. Zaten
mezarın içinden çıkan eşyalar da bunu gösteriyor. Yani mezar bir Türk
soylusuna ait olabilir, hatta hiç kimsenin bundan şüphesi yok.


Mezardan binlerce parça saf altından yapılmış eşya çıkmıştır
ve bu eşyalar yepyeni ve çok kaliteli. Hatta altını ip haline getirip
dokuyarak ceket yapmışlar. Lakin bunların hepsinden daha önemlisi sapı
kopmuş bir gümüş kaşık üzerindeki iki satırlık yazıdır. Çünkü M.Ö.
400-500 yıllarından kalmış olan bu mezardan çıkan bu yazı en az 2400
yıllık. Bu, Türkçe'nin yazılı tarihinin çok eskilere dayandığını
göstermeye yeter.
Ama acaba bu kaşığın içinde ne yazıyor?

devamı...

avatar
sonsuzluk38
Admin
Admin


Mesaj Sayısı : 596
Kayıt tarihi : 13/05/09
Yaş : 48

puan
yeni oyun yeni oyun:
100/100  (100/100)
puan puan:
30/30  (30/30)
oyun zar atmaca: 30

http://turkforumtr.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz